standardowych

o utrudnionym dostępie oraz na wysokości

i przeszkleń z użyciem podnośnika koszowego

i przeszkleń z zastosowaniem technik alpinistycznych

dachów i kostki brukowej